آموزش کاخن

آموزش کاخن

Cajon lessons

چند سالی است که ساز کاخن در ایران توسط نوازندگان بسیاری نواخته می شود که متاسفانه به غیر از تعدادی محدود، باقی نوازندگان به اشتباه آن را می نوازند؛

چرا که اغلب، نوازندۀ دف، تنبک و دیگر سازهای کوبه‌ای هستند و کاخن را نیز با همان تفکر و رویکردِ سازهای تخصصی خود می‌نوازند که طبیعتاً با شیوۀ اصلی نوازندگی آن فاصلۀ بسیار دارد؛

همان‌طور که اگر یک کاخن‌نواز بخواهد با همان الگوهای ریتمیک و تکنیکیِ کاخن با تمبک برخورد کند، نتیجۀ حاصله با اسلوب، فرهنگ و سونوریتۀ تمبک، فاصلۀ بسیار خواهد داشت.

با توجه به دلایل ذکر شده و ضرورت دسترسی به یک متدِ کارآمد، شروع به بررسیِ مقایسه‌ایِ متدهای رایج جهان و جمع آوری ریتم‌های مخصوص به کاخن از فرهنگ‌هایِ مختلف نمودم که حاصلِ این پژوهش،

مجموعه قابل اعتنایی شد و در قالب دو جلد کتابی آموزشی به چاپ رسید تا همۀ نوازندگانِ کوبه‌ای در هر سطحی بتوانند از آن بهره جویند.

نواختن ریتم‌های این کتاب‌ها و همراهی با موسیقی‌های مرتبط با آنها که همواره بخش عمدۀ شیوۀ آموزشی بنده در کلاس‌ها است، می‌تواند هنرجویان را در مسیر درستی قرار داده و در کنار دیگر اساتید مجربِ این ساز، کم‌کم به اصلاح نوازندگی این ساز یاری رساند.

اولین دوره آنلاین آموزش اصولی کاخن بزودی منتشر خواهد شد.

این دوره درحال حاضر در دست تهیه می باشد